Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Angajatori

Angajatorii participanţi la sistemul public de pensii sunt:

 
• Persoanele juridice care, potrivit legii, angajează personal salariat;
• Persoanele juridice cu care funcţionarii publici au raporturi de serviciu;
• Persoanele fizice care, potrivit legii, angajează personal salariat;
• Instituţiile la care işi desfasoara activitatea persoanele care ocupă funcţii elective;
• Instituţiile la care işi desfăsoară activitatea persoanele numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoresti;
• Organizaţii ale cooperaţiei mestesugăreşti;


Sunt asimilate angajatorilor:


• Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională;
• Organizaţiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizaţiile de pensionari şi alte organizaţii si asociaţii, cu sau fără personalitate juridică, în condiţiile în care au personal care desfasoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau contract individual de muncă cu timp de lucru parţial;