Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Contribuabili si beneficiari

Contribuabilii sistemului de pensii publice sunt:

 • Persoanele juridice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 • Persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu;
 • Persoanele fizice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 • Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele care ocupa functii elective;
 • Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
 • Organizatii ale cooperatiei mestesugaresti;
 • Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala
 • Organizatiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau contract individual de munca cu timp de lucru partial;
 • Persoanele fizice care încheie contracte voluntare de asigurare socială.

Beneficiarii sistemului de pensii publice sunt:

 • salariati angajati pe baza de contract individualde munca; functionari publici;persoane cu functii elective (presedintele Romaniei, senatori, deputati, primari, consilieri locali); persoane numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti(ministrii, secretari de stat)
 • someri
 • asociat unic, asociati, comanditari sau actionari, administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau management; mebri ai asociatiei familiale; membrii cooperatori in cooperatii mestesugaresti
 • persoane autorizate sa desfasoare activitati independete
 • persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora
 • proprietari si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere, persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier, membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura
 • persoane care desfasoara activitati in unitatile de cult recunoscute potrivit legii si care nu au incheiat contract individual de munca
 • persoane care incheie contracte de asigurare sociala
 • alte persoane care nu se regasesc in situatiile prezentate
 • pensionari