Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Pensionari

 

<LLNK810003070057000001>ArtAAAA

Pensionarii sistemului public de pensii pot fi cetăţenii români, cetăţenii altor state sau apatrizii care îndeplinesc criteriile prevăzute de articolele următoare din  Legea 263/2010:


Pensia pentru limită de vârstă<LLNK810003070053000001>   


Articolele 52 la 61;


Pensia anticipată


Articolele de la <LLNK810003070054000001>62 la 64;


Pensia anticipată parţială


Articolele de la 65 la 67;


Pensia de invaliditate

 

Articolele de la<LLNK810003070055000001>ArticoleAa 68 la 82;


 

Pensia de urmaş


Articolele de la 83 la 93.<LLNK810003070057000001>ArtAAAA