Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Informatii de interes public

Informatii exceptate de la liberul acces:
• Informatii privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora adduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
• Baza de date privind asiguratii si beneficiarii sistemului public;
• Informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei;
• Informatile cu privire la datele personale;
• Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare care aduc atingere principiului liberei concurente.
 

•   Acces la informaţii de interes public

Contact

        - Birou informare-documentare (Legea 544/2001)
        - Solicitări informaţii de interes public: 
        - Telefon : 0262-227433; 0262-227448 interior 112
        - Fax : 0262-227497
        - Solicitări informaţii de interes public :
           intrebari.maramures@cnpp.ro  (Baia Mare)        
           intrebari@pensiimaramures.ro 
           sighet.maramures@cnpp.ro  (Sighet)
        - Relaţii mass-media : 0262-227433 interior 135
        - TelVerde : 0262-227493
• Adrese de posta electronic a Sediul din Baia Mare
intrebari@pensiimaramures.ro     (pensii nationale)
intrebari.maramures@cnpp.ro      (relatii internationale-informatii generale si specifice)
maramures.pi@cnpp.ro                (relatii internationale, stabiliri prestatii)
stagii.maramures@cnpp.ro          (informatii privind adeverintele de stagiu de  cotizare)
bilete.maramures@cnpp.ro         (bilete de tratament)
plati.maramures.ret@cnpp.ro (plati prestatii, retineri, popriri)
certificate.maramures@cnpp.ro   (certificate de viata)
maramures.ambp@cnpp.ro               (accidente de munca si boli profesionale)
• Adrese de posta electronic a Sediul din Sighetu Marmatiei

intrebari_sighet@pensiimaramures.ro  (pensii nationale)
sighet.maramures@cnpp.ro;  (pensii nationale, conturi online)
platisg.maramures@cnpp.ro  (plati)