Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Legislatia in vigoare

 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice : 

  

HOTĂRÂRE nr. 118 din 6 martie 2012 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010privind sistemul unitar de pensii publice

HOTĂRÂRE nr. 257 din 20 martie 2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

LEGE nr. 250 din 19 iulie 2007pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (**republicată**)(*actualizată*)privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari**)

ORDONANȚĂ nr. 105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice**)

DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (**republicat**)(*actualizat*)privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

ORDIN nr. 50 din 5 martie 1990 (*actualizat*)pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării

ORDIN nr. 125 din 5 mai 1990pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrata după 1 martie 1990 

     

Pentru a consulta legi ale parlamentului, ordonante de guvern, hotarari de guvern si alte acte normative va rugam accesati urmatoarele legaturi: