Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Obiective

Obiective

Obiectivul general al Casei Judeţene de Pensii Maramureş este  de a asigura aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aplicarea regulamentelor comunitare şi a altor instrumente juridice internaţionale, precum şi de a realiza activităţi  legate de pensiile administrate privat în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniu ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Obiectivele specifice principale sunt de a asigura evidenta contribuabililor şi a contribuţiilor obligatorii şi voluntare pentru pensiile publice şi private, şi de a stabili şi pune în plată drepturile de pensie şi indemnizaţiile gestionate de instituţia noastră. De asemenea, intre obiectivele specifice principale sunt cuprinse expertizarea capacităţii de muncă, gestionarea prestaţiilor  ocazionale privind biletele de tratament şi ajutoare de deces.
Scopul activităţii este de a acorda serviciile publice de cea mai buna calitate şi de a exercita atribuţiile pentru care institutia a fost constituită.