Casa Judeteana de Pensii Maramures
Tipareste

Obligatii

  • sa prezinta orice modificare survenita la registrul comertului (obligatoriu sa aduca, copii dupa acte originale);
  • sa comunice suspendarea activitatii angajatorului pe o perioada mai mare de o luna sau din momentul falimentarii;
  • sa comunice orice modificare, corectare de cod numeric personal, nume, adresa a asiguratilor din subordinea angajatorilor;
  • sa depuna documentatia aferenta încadrarii în grupe deosebite de munca.
Observatii: Angajatorul este obligat sa depuna lunar la Casa Judeteana de Pensii Maramures lista cuprinsand persoanele care în luna anterioara si-au desfasurat activitatea în locuri de munca în conditii deosebite si speciale.

Mentionam ca locurile de munca în conditii speciale sunt cele prevazute în art.20 din Legea nr.19/2000 si cele ale unitatilor cuprinse in anexa la Legea 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale.