Casa Teritorială de Pensii
Tipareste

Intrebari frecvente

+ Adauga intrebare

Pagini (229): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Nume: sidau vasile
Adresa: str.unirii, bl9/41
Data: 08.05.2017 01:05:38
Intrebare:
Soţia mea, Sidău Maria este pensionara, cu handicap grad 2. Are vechime în grupa a II a de muncă. Trebuie să facă cerere pentru recalcularea pensiei, sau nu?
Raspuns:
Cei care au realizat stagiu in grupa a II de muncă si indeplinesc condiţiile pentru a beneficia de aceasta recalculare nu trebuie sa depuna cerere in acest sens. Recalcularea se va face, din oficiu, în termen de 24 de luni calculate de la 1 ianuarie 2016.


Nume: Vasile
Adresa: Poienile de sub Munte
Data: 06.05.2017 06:05:55
Intrebare:
Buna ziua!Nu am fost angajat cu carte de munca niciodata si vreau o asigurare in sistemul social de pensii. Va rog sa-mi spuneti cu cati bani trebuie sa contribui lunar ( in lei) si pe cati ani se incheie contractul? Multumesc!
Raspuns:
Pentru anul 2017, începând cu luna martie, câștigul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 3.131 lei. Venitul minim asigurat este de 35% din 3.131 lei, adica 1.096 lei, contribuția minimă datorată fiind de 288 lei.


Nume: simon francisc
Adresa: tg mures str resita 6-1
Data: 05.05.2017 05:05:00
Intrebare:
scoala profesionala absolvita in 1963 se considera vechime
Raspuns:
Nu. Conform Legii 263/2010 în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare doar cursurile de zi ale învăţământului universitar.


Nume: Radu Ion
Adresa: Postavarul nr.27
Data: 05.05.2017 10:05:22
Intrebare:
Buna ziua stimata institutie!Va rog mult,poate ma puteti ajuta.Ptr.perioada lucrata la IPO(pescuit oceanic)1983-1991,am prezentat la intocmirea dosarului de pensionare,adeverintele eliberate de SC.Uberum-Braila.Ele specifica la fiecare luna,pe toata perioada angajata,pe doua coloane"salariul tarifar si cel brut realizat.",functia de electrician bord.Citeodata cel brut este mai mic,dar si mai mare datorate calcularii cotelor de captura si prelucrare peste realizate.Confirma plata CAS si pensie suplimentara,conform legilor in vigoare si plata salariilor in acord global..(dar fara sa numeasca exact la ce venit s-au platit,la cel tarifar ,ori brut.Necazul meu este ca,la Comisia Nationala de Contestatii,nu mi s-a luat in calcul respectivele adeverinte ce atesta venitul global realizat.Ori tinind cont de conditiile imens de grele de munca si privatiuni,consider ca nu este corect.Tinind cont ca din cele citeva mii de angajati de la IPO,poate mai este cineva in situatia mea.Poate imi puteti indica vre-un site pe net,ceva juridic unde se poate gasii,spete identice,sau sper,ca si din practica dumeavoastra judiciara. In prezent sunt pensionar,62 ani,stagiu complet de cotizare de 35 ani,cu 4 ani mai devreme in baza grupei de munca 1,cu procent de 100%,realizate la IPO Tulcea.Va multumesc Si multa sanatate.!
Raspuns:
Potrivit art.127 din Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie sunt cele prevăzute expres și limitativ în anexa nr. 15. Pe cale de consecință, funcționarii caselor teritoriale de pensii, în aplicarea legii, pot valorifica doar aceste sporuri. În acest context, subliniem, cu titlu de exemplu, că orele suplimentare, primele și acordul global, pentru perioade anterioare datei de 01.04.2001, nu se pot valorifica la stabilirea și/sau recalcularea drepturilor de pensie întrucât acestea nu au reprezentat, în nicio legislație, sporuri cu caracter permanent. Prin urmare, casele teritoriale de pensii, instituții cu atribuții exclusive în ceea ce privește stabilirea și plata drepturilor de pensii, au obligația respectării întocmai a dispozițiilor legale în vigoare. Legea cadru în materie de pensii prevede dreptul de contestare a deciziei de pensie în măsura în care persoana se consideră nemulțumită. În condițiile în care se obține o sentință judecătoreacă favorabilă, sentință definitivă, irevocabilă și investită cu formulă executorie casa teritorială de pensii are obligația de a pune în aplicare dispozitivul sentinței. Subliniem că, odată stabilit cadrul procesual, hotărârea instanței competente este prioritară celei administrative prin care instituția noastră ar fi abilitată să se pronunțe. Subliniem ca practica a dovedit faptul că la nivelul instanțelor de judecată pentru aceeași speță au fost adoptate soluții diferite, nu numai între instanțe din județe diferite, dar chiar și între completele aceleeași instanțe (tribunale sau curți de apel). Cu alte cuvinte, pe aceeași speță, unele instanțe au dat câștig de cauză pensionarilor, altele au dat câștig de cauză caselor teritoriale de pensii.


Nume: roman viorel
Adresa: eroilor nr. 6
Data: 05.05.2017 08:05:36
Intrebare:
Rog sa imi comunicati daca Moldovan Doina din Borsa Strada Dragos voda nr. 96 - 98 are facuta din nou pensie de invaliditate .Daca are voi sesiza I.N.E.M.R.C.M.- Bucuresti .Multumesc.
Raspuns:
Casa Judeţeană de Pensii Maramureş este operator de date cu caracter personal care desfăsoară activităţi de prelucrare notificate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr.4094, nr.4100, nr.4101, nr.4102, nr.4103 și nr.4104. Datele personale prelucrate pot fi comunicate, în condiţiile legii, următorilor destinatari: instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională si justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, sistemului de pensii administrat privat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat si persoanele fizice (titularului sau mandatarului desemnat prin procură specială) în condiţiile legii.


Pagini (229): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229